Laden...

Portfolio

Kerktoren Midlum gemeente Harlingen ( Frl.)
  • Link:

Opdrachtgever

Spectrum Advies & design, Dhr. Marnix Lieffijn


Installateur:

Ziut, Heijmans


Quote: 


Aan de kuststrook van de Waddenzee staan een tal van 12 -eeuwse terpkerken of wierde kerken. Veelal een baken aan de kust. In de zo genaamde horizon boeken voor zeevaarders zijn ze middels horizonschetsen al lang voor de fotografie afgebeeld. Deze veelal Rijksmonumenten zijn aangestraald met kunstlicht om ook in de nachtelijke uren ook zichtbaar te zijn. Dit is in een tijd gerealiseerd dat er nog geen discussies waren over lichtvervuiling. Ook het schadelijk effect op trekvogels was nog geen thema. De werkgroep Wadden donker was nog niet opgericht.
Materialen slijten en de wens van de Provincie Friesland en de gemeente Harlingen was om met behoud van de attentie waarde het rijksmonument aan te lichten. Daarbij rekening houdend met Waddendonker en “sky-glow” reductie. Monumenten zorg wilde dat het kunstlichtbeeld een betere weergave in kleur en textuur zou weergeven van de Kerk van Midlum. En omwonende wilde vooral geen lichthinder en ’s avonds een mooie kerk. 
De mogelijkheden voor lichtontwerp werden daarbij enigszins beperkt door, Budget maar vooral de posities waar de armaturen geplaatst konden worden. De armaturen die het vernieuwde lichtbeeld moesten weergeven moesten op de bestaande masten en posities worden gemonteerd.
Eerst hebben we onderzocht welke lichtkleur in LED zich het beste zou verhouden met het geel breuksteen waaruit de kerktoren was opgemetseld. De minder efficiënte lichtkleur 2700Kelvin CRI > 80. Was de kleur waarmee een meest natuurgetrouwe weergave van het metselwerk werd gegeven. E.e.a. door middel van een proefopstelling aangetoond.  
Tijdens het instellen van de armaturen lichtbundels op de toren kregen we het beste compliment; twee meisjes van 7 en 9 jaar hingen uit een dakraam. Ze bewonderden onze werkzaamheden. Toen we klaar waren kregen we applaus. En complimenten ze vonden het mooi. En het was goed. Een parel aan de Waddenzee, de kerktoren van Midlum , gemeente Harlingen ( FRL.)